Skip to main content

Na een intensief aanbestedingstraject hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de raamovereenkomst inhuur financieringsexperts gegund aan OrangeX als één van de vijf contractpartijen.

De komende 4 jaar gaat OrangeX, samen met haar partners KplusV en The People Group de vraag naar financieringsexperts invullen. Onze professionals op het gebied van bancaire zaken en risicokapitaal ondersteunen RVO en EZK de komende jaren met de uitvoering van kennisintensieve financieringsregelingen ten behoeve van een innovatieve en gezonde economische ontwikkeling.