Skip to main content

YES!
OrangeX mag de komende jaren RVO voorzien van professionals op het gebied van energie, duurzaamheid en innovatie. Na een intensief Europees aanbestedingstraject waar wij met veel enthousiasme aan hebben gewerkt, mochten we recent de definitieve gunning ontvangen.

Onze experts op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie gaan de komende vier jaar RVO ondersteunen bij de invoeren van fiscale- en subsidieregelingen die bijdragen aan een duurzamer Nederland. De verwachting is dat door klimaatontwikkelingen er voortdurend nieuwe opdrachten voortvloeien voor RVO en/of dat bestaande opdrachten uitgebreid geïntensiveerd zullen worden.

Over RVO
De RVO stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving . Daarnaast voeren zij vele programma’s en opdrachten uit op het gebied van klimaat en energie. RVO voorziet de komende jaren een sterk groeiende behoefte aan expertise op dit gebied, vanwege het klimaatakkoord, de ambities van ons huidige kabinet en de EU (fit for 55) en recente ontwikkelingen zoals de gascrises naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.