Skip to main content

Begin september 2018 startte subsidieadviseur Jan Rutten via OrangeX aan een nieuwe opdracht bij de provincie Utrecht.  Die zomer heeft het team Leefomgeving van de provincie reikhalzend naar hem uitgezien. Er lag namelijk een flinke opgave te wachten. Het POP3 programma, een subsidieprogramma gericht op stimulatie van innovatie en duurzaamheid op het platteland, heeft een inhaalslag te maken.  Budgettaire ruimte kwam beschikbaar om het team met externe capaciteit te versterken en Jan Rutten is met zijn ervaring van Europese subsidieprogramma’s, en zijn voorliefde voor het landelijk gebied, de uitgelezen kandidaat gebleken om het team te helpen orde op zaken te stellen en kansen die tot nu onbenut bleven, nieuw leven in te blazen.

 

Een urgente opdracht; Ingewikkelde regeling

“De opdracht die wij van Utrecht kregen was erg duidelijk” aldus Jan, die samen met Aanjager POP3 Jeanne Bogers zijn tanden in de opgave mocht gaan zetten. “Enerzijds orde op zaken stellen en anderzijds versnellen met het programma zodat voor Utrecht geen Europees geld verloren gaat en de doelstellingen voor het landelijk gebied gehaald worden”.

 

Urgentie om de laatste budgetten efficiënt uit te putten is er ook. Het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma, waar de afkorting POP3 voor staat,  loopt namelijk in 2020 af. Willen doelgroepen zoals agrariërs of waterschappen hun initiatieven voor plattelandsontwikkeling nog uit het programma gefinancierd krijgen, zullen de aanvragen dit jaar binnen moeten zijn. Dat kan echter alleen als de provincie tijdig de subsidieregelingen open kan stellen en met heldere communicatie de doelgroep weet te overtuigen deel te nemen.

 

Het doel voor de komende maanden is dus helder: een succesvolle eindsprint.

 

Dat dit een pittige uitdaging voor het team is zit niet alleen in het korte tijdsbestek of de politieke gevoeligheid. De POP3 regeling staat bekend als een ingewikkelde regeling. De regeling wordt deels met Europees en deels met provinciaal geld gefinancierd. Voor zo’n Europese subsidieregeling zijn de administratieve lasten hoog. Daar hebben de provincie en agrariërs rekening mee te houden. Gelukkig weet Jan waar hij aan begint. Hij is wel toe aan een uitdaging en zet voortvarend zijn tanden in de opdracht.

 

Aanpak en resultaten

“Wij hebben ons op de hoogte gebracht van alle informatie die beschikbaar was en gezorgd voor structuur. De stand van de budgetten zijn overzichtelijk in beeld gebracht, de verantwoordelijk gedeputeerde is aan de hand van een ‘versnellingsnotitie’ op de hoogte gesteld, draaiboeken voor het voorbereiden van nieuwe subsidieregelingen zijn voorbereid. We hebben gesprekken gevoerd om actuele hoofdpijndossiers te doorgronden en in het veld presentaties gegeven over stand van zaken van het Utrechtse POP3”.

 

Als Jan Rutten gevraagd wordt welke resultaten op dit moment al geboekt zijn en wat er de komende periode nog te wachten staat, is hij snel in staat een helder beeld van de situatie te schetsen. “De eerste resultaten zijn dat we op vlak van capaciteit volledig op sterkte zijn en de budgetten op orde gebracht hebben zodat we weten wat de opgave precies is”.

 

“We hebben met beleidsmedewerkers intern en met partijen uit het veld actief contact om na te gaan welke behoeftes er leven. We zijn bekend binnen het landelijke POP3-netwerk en we weten welke stappen we moeten doorlopen om de laatste regelingen te publiceren zodat de laatste budgetten efficiënt uitgeput kunnen worden”.

 

Zeker nu met Ed Perreijn een tweede OrangeX subsidieprofessional het team sinds januari 2019 is komen ondersteunen bij de openstellingen zijn de vooruitzichten goed. Jan en Ed kijken dan ook met vertrouwen naar wat nog komt. De ambities voor de komende maanden zijn groot.

 

“Nog 7 openstellingen!” En als dat gedaan is gaan Jan en Ed in samenwerking met het Subsidieloket van de provincie het veld helpen de regelingen ook optimaal uit te nutten. Want ook daar is nog wel wat werk aan de winkel.

 

“Wij kunnen wel snel zijn, maar uiteindelijk moet ook de kwaliteit van de subsidieaanvragen omhoog om het maximale er uit te halen. Alleen zo voorkomen we dat de POP3 gelden, bedoeld voor de provincie Utrecht, terugvloeien naar Brussel”.

 

 

Toegevoegde waarde van een OrangeX subsidieprofessional

Opdrachtgever vanuit de provincie Utrecht is Alfons Vernooij. Wat is voor hem de toegevoegde waarde van OrangeX voor de provincie Utrecht bij deze opdracht gebleken? Jan en Ed denken namens Utrecht wel antwoord te kunnen geven op deze vraag.

 

“Als ervaren subsidieprofessionals die gewend zijn op interim basis een subsidieprogramma te ondersteunen zijn we snel op vlieghoogte. We brengen kennis van zaken die binnen de organisatie niet voor handen was. Hierdoor kunnen we professioneel optreden in voorlichting en advies, adequaat en kordaat optreden in onze aanpak en schromen niet om anderen aan te spreken. We pakken door.”

 

En natuurlijk komen Jan en Ed niet alleen iets brengen. Ze halen er ook voor zichzelf veel uit.

 

“De tijd vliegt voorbij!” aldus Jan. “De opdracht is afwisselend en uitdagend. Ik heb het gevoel dat ik mijn potentieel maximaal in kan zetten en dat geeft veel energie en voldoening”

 

Een opdracht dus die voor beide partijen op het goede moment kwam. OrangeX bracht de ervaring, de capaciteit en de kennis waar Utrecht om zat te springen en de provincie Utrecht biedt Jan de kans zijn talenten als subsidieprofessional weer naar een ander niveau te tillen. Een kans die hij met beide handen aangegrepen heeft.