Skip to main content

EEN KLEINE ROL
MET VEEL IMPACT

Het adequaat verkrijgen van onderzoeksreferenten

 

een praktijkcasus bij KWF

Onderzoekers die financiering zoeken voor hun wetenschappelijk, oncologisch onderzoek, krijgen twee keer per jaar de mogelijkheid om hun onderzoeksplannen in te dienen bij KWF. Deze openstellingen zijn zeer populair en leveren een piek op in de werkzaamheden van het Team Bestedingen. De beoordelingscommissie van KWF velt een oordeel over eventuele toekenningen van financiering. Deze beoordelingsronde doet KWF niet helemaal zelf. Ze schakelen hiervoor nationaal en internationaal erkende wetenschappers in, ook wel referenten genaamd, die de KWF adviesraad op specifieke onderzoeksthema’s voorzien van advies over de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast beoordelen deze referenten de relevantie en impact van het onderzoek. KWF streeft namelijk naar een maximale impact voor iedere euro die ze steken in de strijd tegen kanker.


OrangeX detacheert referentenzoekers

Gedurende deze piekmomenten binnen het Team Bestedingen, faciliteert OrangeX al meerdere jaren professionals. Vaak zijn dit jonge wetenschappers (veelal PhD’s) met een pragmatische, faciliterende inslag. Zij zijn immers snel in staat om de juiste referenten bij de juiste onderzoekaanvragen te vinden. Deze zomer werd het Team Bestedingen ondersteund door Gerben Schooneveldt en Su Ming Sun. Zij zorgden ervoor dat, binnen de afgesproken deadlines en reactietermijnen, KWF voorzien werd van het benodigde aantal referenten per onderzoek.


Een kijkje achter de schermen

Professionals aan het woord: Gerben & Su Ming

Gerben: “Ik ben afgestudeerd als natuurkundige en heb vervolgens promotieonderzoek gedaan in de medische fysica op een door KWF gefinancierd project. Hierdoor ken ik al een aantal deelgebieden van het oncologisch onderzoek van KWF, die in de buurt liggen van mijn eigen onderzoeksveld en de relevante onderzoeksgroepen.”

 

Su Ming: “Ik ben afgestudeerd in de Life Sciences en ben daarna de biomedische kant op gegaan. Door mijn ervaring als onderzoeker, kan ik een nauwkeurig beeld vormen bij een projectaanvraag en ben ik bekend met het gebruikte vakjargon. Zodoende kan ik mijn ervaring en kennis gebruiken om geschikte externe beoordeelaars te zoeken voor de verschillende KWF-aanvragen.


Wat is een referentenzoeker en hoe ziet deze functie eruit bij KWF?

Wij bezochten Su Ming tijdens zijn werkzaamheden in Amsterdam. “Als referentenzoeker zoek ik mensen die de wetenschappelijk kwaliteit van ingediende onderzoeksvoorstellen kunnen beoordelen. Ik zoek in deze functie naar reviewers die inhoudelijk en onafhankelijk wat kunnen zeggen over kwaliteit én haalbaarheid van het onderzoek. Het is dus zaak mensen te vinden met de juiste inhoudelijke expertise. Kandidaten mogen echter geen belangenverstrengeling hebben, bijvoorbeeld doordat ze met de aanvrager samenwerken of doordat ze een concurrerend voorstel hebben ingediend.”

KWF heeft twee maal per jaar een subsidieronde met een scherpe piek in de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan het zoeken naar referenten. Het vinden van de juiste experts en hun contactgegevens kan een heel gepuzzel zijn. KWF houdt een database bij met mogelijke referenten, maar de belangrijkste manier om nieuwe referenten te vinden is door auteurs van relevante publicaties te benaderen. Hiervoor is het zaak snel en goed in te kunnen schatten in hoeverre het onderzoek in een bepaald artikel gerelateerd is aan het onderzoek beschreven in het onderzoeksvoorstel. Door de wetenschappelijke achtergrond en kennis voegden de gedetacheerde referentenzoekers Gerben en Su Ming aanzienlijke waarde toe aan het project. Ze spreken het jargon en kennen de weg in de wetenschappelijke wereld.

 

Kleine rol, grote impact!

Steven Hasselbaink, manager van het Team Bestedingen, erkent de toegevoegde waarde van de referentenzoekers van OrangeX. “Su Ming en Gerben kunnen zich dedicated bezig houden met het zoeken van referenten. Dit is een zeer belangrijke en noodzakelijke stap in het beoordelingsproces van de ontvangen onderzoeksvoorstellen”. Omdat de eigen medewerkers van KWF in de periode rond een call veel extra ad hoc werkzaamheden op hun bordje krijgen was dat anders lastig geweest.

“Omdat  OrangeX een groot netwerk heeft, kunnen ze ons kandidaten leveren met de specifieke kennis die wij zoeken. Daarbij komt dat OrangeX al langer met ons samenwerkt en inzicht hebben in de cultuur en processen van KWF, waardoor snel een klik tussen de kandidaten en onze organisatie is gelegd”, aldus Steven.

 

 

We vroegen Gerben hoe hij met zijn werk vooruitgang faciliteert. “Als referentenzoeker help je bij de totstandkoming van een goede beoordeling van onderzoeksprojecten. Mede door het inzichtelijk maken en het monitoren van opgedane kennis, zorg je ervoor dat het oncologisch onderzoek optimaal verricht wordt”. Su Ming vult Gerben op dit punt aan: “Wat ik belangrijk vind in mijn werk is mijn bijdrage aan het maatschappelijke. Door mijn werk goed te doen honoreer en stimuleer ik kwalitatief goed onderzoek in de strijd tegen kanker.”

 

Meer weten?

Bekijk hier onze actuele vacatures