Skip to main content

Een praktijkcasus bij provincie Gelderland

 

De provincie Gelderland heeft als doel om zo veel mogelijk jonge landbouwers in de provincie te helpen bij het doen van duurzame investeringen. Jonge landbouwers die financiering zoeken voor hun duurzame investeringen krijgen jaarlijks de mogelijkheid om hun subsidieaanvragen in te dienen bij de provincie. Deze openstelling is zeer populair en levert veel beoordeelwerk op voor het team POP3 van de provincie Gelderland.

 

Waar andere provincies er voor kiezen om de uitvoering en de beoordeling van de regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te laten uitvoeren, kiest de provincie Gelderland er vanwege interne regels voor om de regeling zelf te doen. Ze haalt zich daarmee een behoorlijke uitdaging op de hals. Uitgangspunt is namelijk dat deze landelijke regeling, per provincie gefinancierd, uniforme regels voor de beoordeling kent. Er mag dus geen licht zitten dus de werkwijze van het RVO team in Den Haag en het team bij de provincie in Arnhem.

 

De opdracht van de provincie Gelderland:

De opdracht van manager Erik Steenbergen van de provincie Gelderland aan OrangeX was: iemand beschikbaar te stellen die de schakel tussen deze teams kan zijn. Iemand met vakinhoudelijke kennis, ervaring met RVO en Europese regelingen en die over de competenties beschikt om zich de werkwijze van beide teams snel eigen te maken en communicatie en samenwerking tussen de team te bevorderen. En iemand die de handen uit de mouwen kan steken, want de aanvragen kwamen in grote getalen binnen!

 

Per November 2017 wordt het team POP3 van de provincie Gelderland ondersteund door Pieter Navis. Hij zorgt ervoor dat de brug tussen de afdelingen geslagen is en dat binnen de afgesproken deadlines en reactietermijnen, subsidieaanvragen beoordeeld en afgehandeld worden.

 

Professional aan het woord:

Pieter: “Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer ben ik in aanraking gekomen met subsidieverlening. Ik heb een aantal jaar ervaring opgedaan met het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van landbouw en natuur. Bij de provincie Gelderland ben ik betrokken bij de regeling POP3 (Plattelandsontwikkeling). Ik richt me met name op de Jonge Landbouwer regeling (JoLa). Dit is een stimuleringsregeling die jonge landbouwers een steun in de rug wil geven, door investeringen in duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken”.

 

POP3 is een verzamelnaam voor een breed scala aan maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Zo zijn er onder andere subsidies voor ondernemers, gemeenten en waterschappen. Omdat de POP3 regeling deels wordt gefinancierd vanuit Brussel, is RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) als gecertificeerd betaalorgaan nauw betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen. De meeste provincies hebben er voor gekozen om de beoordeling uit te besteden aan RVO, maar de provincie Gelderland heeft er voor gekozen de beoordelingen zelf te doen. Vanwege de complexiteit van de JoLa regeling en de aanwezige tijdsdruk is er voor gekozen om de aanvragen niet eerst in Arnhem te beoordelen, maar Pieter namens de provincie direct te detacheren bij RVO. Het team van RVO dat zich bezig houdt met de JoLa regeling zit in Den Haag. 2 dagen in de week werkt hij in Arnhem bij het team POP3 en 3 dagen in de week is hij in Den Haag te vinden bij het JoLa team. “Nadat ik eerst enkele maanden in Arnhem heb meegedraaid, ligt de focus nu steeds meer op het werk in Den Haag. Het RVO team in Den Haag heeft mij geweldig opgevangen.”

 

 

Erik Steenbergen ziet nog wel een pluspunt van deze bijzondere constructie: “Het POP3 team in Arnhem is sinds eind 2016 stevig aan de weg aan het timmeren. De toegevoegde waarde is dat Pieter vanuit Den Haag ervaringen mee zal nemen waar het team hier ook weer sterker van wordt. En, naast de kennis die hij opdoet zal hij ook een goed netwerk opbouwen door ook echt in een andere team mee te draaien.”

 

De regeling is dit jaar een groot succes, met ruim 100 aanvragen voor Gelderland. Een mooi resultaat voor de provincie maar dat betekent dus ook veel beoordeelwerk dat op tijd behandeld moet zijn. Het is dan ook de verwachting dat Pieter binnenkort versterking van zijn collega’s uit Arnhem in Den Haag kan verwachten. Goed dat Pieter alvast de brug tussen beide teams heeft geslagen.

 

Meer weten?

Bekijk hier onze actuele vacatures