Skip to main content

Colofon

orangeX X

Benieuwd wie er allemaal aan de website van OrangeX gewerkt hebben? Heb je een vraag of opmerking over de website? Neem contact op via onze contactpagina.

Privacy
Benieuwd hoe wij met jouw privacy omgaan? Bekijk onze privacyverklaring.

Tekst
OrangeX & 3AMI

Fotografie
Beeldfanaat, OrangeX en stockbeelden

Website & onderhoud
Deze website is ontworpen en gerealiseerd door: 3AMI Online Marketing – Nijmegen

Illustraties, afbeeldingen & video’s
Op deze site wordt eigen beeld materiaal gebruikt alsmede stockbeelden. Maar ook beeldmateriaal via externe partijen waar wij mee samenwerken. Zonder explecite toestemming mogen er geen beelden gebruikt worden.

OrangeX B.V. en haar medewerkers betreft geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot juistheid en volledigheid van de op deze website van OrangeX B.V. verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen
Alle informatie op deze website dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Aan verandering onderhevig
OrangeX B.V. wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel OrangeX B.V. zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade
OrangeX B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. OrangeX B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door OrangeX B.V. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Copyright
Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo’s en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van OrangeX B.V. Het letterlijk overnemen van nieuwsberichten op de website is verboden, mits schriftelijk aangevraagd bij OrangeX B.V. en na toestemming.

Algemene voorwaarden
Op al onze leveringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene voorwaarden OrangeX B.V.