Skip to main content

Onlangs ontving OrangeX het geweldige nieuws dat onze aanvraag voor de subsidie ‘POP3+ – Innovatieve ketens’ is gehonoreerd!

In opdracht van de Circulaire Raad van RvN@, de Gemeente Nijmegen en Gemeente Lingewaard hebben OrangeX duurzaamheidpartners Eward Heijmans en Bernd Hendriksen  in 2021 de Visie ‘Een volhoudbare Food Print’ opgesteld, over de kansen voor samenwerking aan circulaire voedselketens in de regio Rijk van Nijmegen en Lingewaard.

De toegekende subsidie betekent dat wij, gesteund door ELFPO (Europees LandbouwFonds voor Plattelands Ontwikkeling) en de Provincie Gelderland, het vervolg op de Visie kunnen gaan organiseren. In de fase waarin we de visie opgesteld hebben zijn tal van partijen in de Gelderse food & agri benaderd en zijn verbindingen gelegd met belangrijke organisatie van buiten de regio.

Aan OrangeX om het proces te faciliteren en de randvoorwaarden te creëren waarin Eward en Bernd met deze verder partners gaan werken aan een haalbare samenwerking voor het innovatieve concept van een Food World Indoor en een Food World Pro.

Een samenwerkingsverband waarin tal van circulaire aspecten binnen de voedselketen in hun onderlinge samenhang verbonden worden. Zoals het opwaarderen van reststromen, eiwittransitie, consumentengedrag, gebruik van data en duurzame logistiek.

Meer weten over de visie “Volhoudbare Foodprint? Deze is te raadplegen via: https://rvnhub.nl/volhoudbarefoodprint/

Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Wil je meedenken of aanhaken bij het initiatief en zie je eventueel mogelijkheden in de samenwerking?  Graag nodigen we je uit om op 21 februari 2022 met ons mee te denken over de vervolgstappen. We organiseren die middag een meet up in Nijmegen voor geïnteresseerde en potentiele partners.

Aanmelden kan via Ilse.Hendriks@OrangeX.nl

Meld je aan