Skip to main content

Met ingang van 6 februari gaat de raamovereenkomst Inhuur specialisten op het gebied van Energie, Duurzaamheid en Innovatie (EDI) van start.
OrangeX is een van de partners dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de komende jaren zal voorzien van professionals. Onze professionals gaan verschillende teams binnen RVO ondersteunen met de invoering en beoordeling van fiscale- en subsidieregelingen die bijdragen aan een duurzamer Nederland.

RVO voorziet de komende jaren een sterk groeiende behoefte aan expertise op dit gebied. Onder andere door het klimaatakkoord, de ambities van ons huidige kabinet en de EU. Daarnaast spelen de recente ontwikkelingen zoals de gascrisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne een rol. De verwachting is dat er meer programma’s en regelingen komen om transities naar een energie neutrale en/of meer duurzame samenleving te stimuleren. Er zal veel extra behoefte zijn aan experts met een of meer van de volgende kennisgebieden:

 • Duurzaamheid algemeen;
 • Energiebesparing;
 • CO2-reductie;
 • Energieopwekking en -toepassing;
 • Verlaging milieudruk/circulaire economie;
 • Technische innovatie met betrekking tot transitieprocessen;
 • Duurzame landbouw.

 

Over RVO

RVO is de uitvoeringsorganisatie die, namens onder andere de ministeries van EZK, BZK en IenW, ondernemend Nederland stimuleert bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Dat doen ze met subsidies en het beschikbaar stellen van kennis.

Deze raamovereenkomst voorziet in de inhuur van specialisten die werken aan regelingen zoals:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA): voorziet in fiscale aftrek voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.
 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): betreft een fiscale regeling voor research en development (R&D), bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van het R&D-project.
 • MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT): stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Stimuleert dat projecten van het mkb beter aansluiten op de innovatie-agenda’s van topsectoren.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), voorziet in fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.
 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++): stimuleert CO2-reductie en inzet van duurzame energie in Nederland.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): voorziet in een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, isolerende maatregelen in woningen en kleine windmolens. Deze regeling zal in 2023 verder worden uitgebreid.
 • Andere subsidieregelingen, zoals versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI), demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) en Circulaire Ketenprojecten.

 

OrangeX zal voor deze regelingen binnen RVO vooral op zoek gaan naar Medewerkers Behandelen & Ontwikkelen. Dit zijn opdrachten die binnen de rijks-CAO ingeschaald zijn in schaal 9, 10 of 11. De benodigde kennis van de medewerkers zit met name in de hoek van energiebesparing, innovatieve milieutechnieken en circulaire economie. Voor de WBSO gaat het om technisch geschoolde mensen op hbo/wo niveau met kennis en of ervaring van innovatie in de verschillende sectoren. Mensen met ervaring in het bedrijfsleven is hierbij een pre.

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Ben jij nog op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je werken aan een beter Nederland van morgen? Bekijk hier onze openstaande vacatures of neem eens contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend gesprek!