Skip to main content

YES!
Na een intensief Europees aanbestedingstraject, waar wij met veel enthousiasme aan hebben gewerkt, heeft de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) hun raamovereenkomst voor de inhuur van Subsidieadviseurs wederom aan OrangeX gegund! 

Het betreft een raamovereenkomst voor de inhuur op de complexere, beleidsrijke regelingen. Ook de komende 4 jaar blijven we als OrangeX partner van DUS-I en gaan we hun vraag naar subsidieadviseurs, – beoordelaars en -coördinatoren invullen. Naast financiële- en juridische kennis gaat het vooral om professionals met een gedegen expertise over het betreffende beleidsdomein.

Over DUS-I
DUS-I is een Rijksuitvoeringsorganisatie voor subsidieprogramma’s aan Instellingen. De opdrachtgevers van DUS-I zijn het ministerie van OCW en het ministerie van VWS. De subsidieregelingen die zij uitvoeren maken Nederland onder andere gezonder, duurzamer en zorgen voor een betere kansengelijkheid in het onderwijs.

Dat past uitstekend bij OrangeX .Onze professionals zijn experts op het gebied van maatschappelijke opgaven en hebben een stevig netwerk binnen hun beleidsdomein. Zo werken wij mee aan een beter Nederland van morgen.

In de ranking van de aanbesteding hebben we dat mogen terugzien. OrangeX behaalde de eerste plaats op kwaliteit! Daar zijn we enorm trots op.