Skip to main content

Bij OrangeX is onze kracht niet alleen gebaseerd op onze dienstverlening, maar ook op de kracht van ons team. We vinden het erg belangrijk om naar onze medewerkers te luisteren, hun feedback te begrijpen en continu te streven naar een inspirerende werkomgeving die ondersteunend en betrokken is. Daarom hebben we onlangs een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, gericht op het begrijpen van de ervaringen, meningen en behoeften van onze professionals. En de resultaten daarvan willen we graag met jullie delen!

Het onderzoek
In de tweede helft van 2023 hebben we onze professionals uitgenodigd om deel te nemen aan dit medewerkers tevredenheidsonderzoek. De reacties van medewerkers, zowel mensen die bij ons een contract hebben als zzp’ers, hebben ons waardevolle inzichten opgeleverd.

Een van de meest waardevolle bevindingen was de erkenning en waardering voor onze professionaliteit, het wederzijds vertrouwen, en de positieve werksfeer bij OrangeX. Een mooi compliment.

Kernwaarden
Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek was de beoordeling van de herkenbaarheid van onze kernwaarden – verbindend, professioneel, specialistisch en dienstverlenend. We zijn dan ook erg blij te zien dat de overgrote meerderheid van onze medewerkers de eerste drie waarden sterk herkent in onze bedrijfsvoeren. Er is wel ruimte voor verbetering in het versterken van onze specialistische waarde.

Betrokkenheid zien wij als een cruciaal aspect binnen OrangeX. Hoewel velen sterke mate van betrokkenheid ervaren, is er ook ruimte voor verbetering. Aandacht is voor ieder individu namelijk anders. Maatwerk is hier een kans.
Het onderzoek bracht ook inzichten over loopbaanontwikkeling en begeleiding, waarbij sommige medewerkers tevreden waren met de geboden mogelijkheden, terwijl anderen behoefte hebben aan meer focus op begeleiding en ontwikkeling.

Sterke- en verbeterpunten
Een aantal sterken punten kwamen duidelijk naar voren in het onderzoek. De sterke punten van OrangeX zijn volgens onze professionals: betrouwbaarheid, professionaliteit, vriendelijke benadering en het nakomen van onze afspraken. Fijn dat dit naar voren kwam! Uiteraard zijn er ook verbeterpunten genoemd. Bij zowel zzp’ers als contract medewerkers kwam naar voren dat aandacht belangrijk gevonden wordt. Zij zouden regelmatiger contact, ook na plaatsing bij de opdrachtgevers, op prijs stellen.

Al onze resultaten op een rijtje

Onze sterke punten

 • Snel, duidelijk en deskundig
 • Komt afspraken na
 • Goede betaler
 • Professioneel en sociaal
 • Vertrouwen geven
 • Vriendelijk
 • Goede sfeer

Herkenbaarheid van kernwaarden

 • Verbindend, professioneel en dienstverlenend werden sterk herkend door een overgroot deel van onze medewerkers.
 • Er is ruimte voor verbetering in het versterken van de herkenning van ons specialistische karakter.

Onze USP’s

 • Altijd afspraken nakomen
 • Snelle betaler
 • Fijn en betrokken contact
 • Alles bespreekbaar
 • Betrouwbaar
 • Weinig wisselingen
 • Sociaal, ondernemend en actiegericht

Verbeterpunten

 • Meer maatwerk in loopbaanontwikkeling
 • Regelmatiger contact

Hoe nu verder?

Voor OrangeX is het medewerkers tevredenheidsonderzoek geen rapport om in de la te stoppen. We zien het als een kans om OrangeX naar een hoger niveau te tillen. Onze Managing Director, Koen Biemans, vertelt hoe we aan de hand van ons onderzoek OrangeX willen verbeteren:

“De waardevolle feedback nemen wij serieus en zullen deze gebruiken als leidraad voor verdere professionalisering binnen OrangeX. We zijn blij te zien dat onze kernwaarden herkent worden door onze medewerkers. Dat we nog wat nadrukkelijker als specialistisch bureau kunnen manifesteren, gaan we komend jaar zeker in onze communicatie-uitingen gebruiken. Dat onze professionals aandacht en betrokkenheid op prijs stellen, heeft ons ook aangemoedigd om in 2024 extra in te zetten op fieldmanagement. Ook werken we hard aan een ‘OrangeX Academy’, om training en loopbaanontwikkeling nog toegankelijker te maken
We zijn dankbaar voor alle medewerkers die hebben bijgedragen aan dit onderzoek en willen ook in 2024 met een sterk OrangeX samenwerken aan een beter Nederland van morgen.”